anty-motto psychopatologii

„Wreście cywilizacja, wytwarzająca natężenie umysłowe, prowadzi do neurastenii.Neurastenia zaś… stoi u progu neuropatii, której głównymi etapami są histeria, epilepsja, na koniec idiotyzm i obłęd.” (J.Dallemagne, Człowiek zwyrodniały, 1898, s 234).

Reklamy

About this entry